ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหนังสือผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงนามหนังสือผ่อนคลาย มาตรการโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรม ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  และการดำเนินชีวิตบางอยางได้ ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้

Visitors: 76,159