ศรีไทยบางปูตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ในสถานประกอบการ

         เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 10 ก.พ.2564 นายอภิสิทธิ์  ตั้งสาธิต Vice President Industrial  Products บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู นายจิรศักดิ์ ชูสกุล Senior Group General Affairs Manager  น.ส.ชณิญา ชุมภูนุช Administrative  Manager  นำพนักงาน บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 610 ม. 4 ต. แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ  จำนวน 364 คน ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการ ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33  เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื่อโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ  ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละจังหวัดบูรณาการทำงานเชิงรุกในการ ทั้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม เข้าไปยังสถานประกอบการเพื่อตรวจคัดกรองแรงงานแบบ PCR ให้ลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการพื้นที่ควบคุม  โดยลูกจ้างที่เข้ารับการตรวจจะทราบผลภายใน 6-8 ชั่วโมง ซึ่งหากพบเชื้อจะต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป

Visitors: 75,802