ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเปิด บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด การปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเปิด บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด การปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน พร้อมเปิดให้บริการ โดยให้มีนโยบายในการแก้ปัญหาทางการเงินให้แก่ลูกค้าของบริษัท โดยขยายขอบเขตมุ่งเน้นที่ประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคบุคคล การกู้เงินนอกระบบ ที่ต้องจ่ายอัตราค่าดอกเบี้ยเกินความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมในสภาวะปัจจุบัน  และสามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป

Visitors: 76,093