นันทิดา แถลงนโยบาย

เมื่อเวลา 10.30น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564มีนายสมควร ชูไสว ทำหน้าที่ประธานสภา กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  และเมื่อถึงวาระที่ 3 เรื่องคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้ลุกยืนขึ้นเพื่อแถลงนโยบายการทำงาน

โดยมีนโยบายทั้งหมด 7 ข้อ คือ 1.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 4.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 5.นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ7.นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีบรรดาข้าราชการ พ่อค้าประชาชน มาให้กำลังใจกันจำนวนมาก และน.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ยังได้เข้าก้มกราบสวมกอดและหอมแก้ม มารดา ที่เข้ามาให้กำลังใจในการประชุมสภาครั้งนี้อีกด้วย

 

Visitors: 76,887