ท.ตแพรกษาจัดขบวนรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นำโดยนายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ลมบล  บุญมานะ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแพรกษา นางสาวศศิวิมล  อั๋งสกุล, นางสาวพัชรพร  ศรีสัมฤทธิ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ครู นักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา โรงเรียนวัดแพรกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนชมรมโยคะ ชมรมแอโรบิกลานคนเมืองเทศบาลตำบลแพรกษา ออกเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” บริเวณตลาดแพรกษา ตลาดสดนิคมบางปู ตลาดบางปูเซ็นเตอร์ เพื่อเป็นการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตำบลแพรกษา

Visitors: 75,802