นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สป.ไฟแรง!ดึงหัวกะทิประชุมส่งเสริมเยาวชนด้านดนตรี

      นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(อบจ.) พร้อมด้วย ดร.พิริยะ โตสกุลวงค์  รองนายกฯ และนายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกฯ และว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือ กับ นายชุมพล สุปัญโญ (อ้อม) โปรดิวเซอร์ ค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และคณะ ถึงแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นแนวความคิดของ นางสาวนันทิดา ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหายาเสพติด และพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี การเต้น รวมถึงการแต่งเพลง ได้มีเวทีในการแสดงออก เพื่อปูทางพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีและเป็นนักดนตรี-ศิลปินอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการให้ความสำคัญกับการฝึกสอนดนตรีในเด็กและเยาวชน โดยแนวคิดของ อบจ. จะพัฒนาหลักสูตรดนตรีตั้งแต่เด็กก่อนปฐมวัย โดยให้เทศบาลนครสมุทรปราการนำร่องในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีการหารือในรายละเอียดตลอดจนแนวปฏิบัติในหลายประเด็น ที่จะร่วมกันส่งเสริมทางด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมคราวต่อไป

Visitors: 75,802