“นายกตู่”นันทิดา แก้วบัวสาย ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตปลาสลิดบางบ่อ

นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมเกษตรกรผู้ผลิตปลาสลิดบางบ่อ รับฟังปัญหาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเลี้ยงปลาสลิดเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีสารเคมีในน้ำมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาสลิดและปริมาณปลาสลิดที่ได้ลดน้อยลง

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ เดินทางไปพบปะประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้เยี่ยมชมการประกอบอาชีพแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ ที่บ้านนางทองปลิว ชูทิพย์ (ป้าจุก) อายุ 60 ปี เจ้าของผลิตภัณฑ์ป้าจุกปลาสลิดหอม พร้อมชมกระบวนการผลิตปลาสลิดแดดเดียว ของดีขึ้นชื่อจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งชาวบ้านละแวกนี้ประกอบอาชีพสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ

จากการพูดคุยสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำปลาสลิดในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาการเลี้ยงปลาสลิดเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีสารเคมีในน้ำมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาสลิดและปริมาณปลาสลิดที่ได้ลดน้อยลง เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงกุ้งและปลาเบญจพรรณมากขึ้น ประกอบกับระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นกว่า เกษตรกรจึงมีรายได้มากกว่าการเลี้ยงปลาสลิด จนเป็นปัจจัยกดดันให้บ่อปลาสลิดที่ตำบลบางบ่อในปัจจุบันเหลือน้อยลงจากเดิมมาก

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ทางนายก อบจ.สมุทรปราการ มีแนวคิดที่จะพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  เพื่อจะรักษาให้เป็นสินค้าของดีอยู่คู่กับจังหวัดสมุทรปราการต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากด้านต่างๆ ก่อนจะนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และบรรจุเข้าสู่แผนการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

หลังจากนั้นคณะของนางสาวนันทิดา ได้แวะเยี่ยมแม่ค้าปลาสลิดบริเวณริมถนนสุขุมวิทที่ตั้งแผงค้าอยู่ริมถนน โดยสอบถามถึงปัญหาเพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมกับให้กำลังใจ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ค้าปลาสลิดบางบ่อบริเวณริมถนนสุขุมวิทเป็นอย่างมาก

และได้ลงพื้นที่ตรวจดูศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง (ศูนย์ปลาสลิดบางบ่อ) โดยนายก อบจ.มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯ แห่งนี้ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการของเกษตรกรผู้แปรรูปปลาสลิด เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ใช้ชุมชนมากยิ่งขึ้น

Visitors: 76,887