สนามซ้อมจักรยานพร้อมเปิดใช้แล้ว

 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจดูสนามฝึกซ้อมจักรยานและให้กำลังใจเยาวชนนักปั่น ในการเปิดใช้สนามฝึกซ้อมวันแรก ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ(วัดราษฎร์โพธิ์ทอง)

สำหรับสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ (วัดราษฎร์โพธิ์ทอง) อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.ได้มีแนวคิดในการการส่งเสริมกีฬาให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการมาโดยตลอด  

ดังนั้นสนามฝึกซ้อมจักรยานแห่งนี้จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการปรับสภาพสนามกีฬาที่ทิ้งร้าง ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ตลอดจนเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นสนามที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมจักรยานที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเหมาะสมสำหรับการมาฝึกซ้อม โดยการปรับปรุงมีความคืบหน้าไปกว่า 80% แล้วหากเยาวชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจกีฬาจักรยาน หรือปั่นจักรยานออกกำลังกายสามารถใช้สนามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Visitors: 76,163