ชาวโรงไฟฟ้าพระนครใต้รวมใจร่วมพิธีย้ายศาลพระภูมิชัยมงคล

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายวีระพงศ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เข้าร่วมพิธีย้ายศาลพระภูมิชัยมงคลประจำโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 (ชฟฟ1.) ร่วมพิธีดังกล่าว

ในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. นายวีระพงษ์ เป็นประธานในพิธีถอนศาลพระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณศาลพระภูมิเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีการตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลในพื้นที่ใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการถอนศาลแล้ว จากนั้นนายวีระพงษ์ ในฐานะเจ้าบ้านได้ตอกไม้มงคล พร้อมวางทองนพเก้า อิฐเงิน ทอง นาค และใบมะตูมด้านล่างของพื้นที่ตั้งศาลใหม่

และเมื่อเวลา 08.49 น. ได้เข้าสู่พิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตายายเจ้าที่แห่งใหม่ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยพราหมณ์เป็นผู้นำพิธีดังกล่าว ได้เริ่มด้วยการให้ผู้บริหารอธิษฐานจิตถวายเครื่องสังเวย จากนั้นได้เข้าสู่พิธีการบวงสรวง และพิธีเบิกเนตรองค์พระภูมิชัยมงคล และเบิกเนตรองค์ตายาย จากนั้นนายวีระพงษ์ได้ทำการปิดทององค์พระภูมิชัยมงคลและองค์ตายาย จากนั้นได้อัญเชิญพระภูมิชัยมงคล พร้อมข้าทาสบริวารไปยังศาลพระภูมิแห่งใหม่ อีกทั้งยังได้อัญเชิญองค์ตายายพร้อมข้าทาสบริวารไปยังศาลตายายแห่งใหม่ จากนั้นจึงทำการสรงน้ำอบและโปรยดอกไม้ พร้อมกับเติมน้ำถวาย และอธิษฐานจิตขอพรให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นไปอย่างราบรื่น

ทั้งนี้ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ถวายให้กับเทวสถานได้นำไปใช้ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนั้นนายวีระพงษ์ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ได้นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต เพื่อแสดงจุดยืนการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าให้โปร่งใสปราศจากการทุจริต พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันแปรอักษรค่านิยม SPEED เพื่อแสดงในเชิงสัญลักษณ์ถึงการรับค่านิยมดังกล่าวมาปรับใช้ในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์การ กฟผ. อีกด้วย

Visitors: 75,807