ทสภ.แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5,000 หลอด ให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ เวลา 15.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้รับจากองค์การเภสัชกรรมจำนวน 5,000 หลอดให้แก่ผู้โดยสาร ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเน้นย้ำรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ตามวิถีใหม่ D – M – H – T – T ซึ่งประกอบด้วย D (DISTANCING) เว้นระยะห่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น M (MASK- WEARING) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H (HAND WASHING) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ T (TEMPERATURE CHECK) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย -และ T (THAICHANA) สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะเพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด - 19
โดยทางทสภ. ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ ทสภ. ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้ามายังสนามบิน 2 - 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเกิดจากกระบวนการคัดกรองผู้โดยสาร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 75,808