บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดสนับสนุนพิธีปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ

         เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 250 กล่องให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแจกให้แก่ผู้ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดสมุทรปราการ ที่จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

Visitors: 72,246