หอการค้า

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการร่วมมือกับหลายภาคส่วนมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันโควิดให้รพ.สมุทรปราการ

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด (น้ำมันพืช ตรากุ๊ก) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อเวลา13.30น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายบรรณสาร  จันทร์สมศักดิ์ ผู้แทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  นายเพชร  หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด  นายสุนทร ปานแสงทอง นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยมีนายแพทย์นำพล  แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบ เงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ดังกล่าว

สำหรับเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสานงานและร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำมามอบให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการในวันนี้ประกอบด้วย          1. รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน          2. เครื่องช่วยหายใจ (MINI EMERGENCY VENTILATOR) ผลิตโดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 2 เครื่อง          3. ชุด PAPR (ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์) ผลิตโดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 10 ชุด          4. ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ตรากุ๊ก สนับสนุนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำมันถั่วเหลือง ตรากุ๊ก 20 ลัง5. ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ และชนิดเจล และหน้ากากอนามัย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 

- แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน- แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ ขนาด 1 ลิตร 60 ขวด- แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ ขนาด 500 มิลลิลิตร 100 ขวด- เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 100 ขวด- เจลล้างมือ แอลลกอฮอล์ หลอดบีบ จำนวน 336 หลอด- หน้ากากอนามัย ชนิด 3 ชั้น จำนวน 4,000 ชิ้น

          โดยนายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ได้มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้กับทางหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำมาใช้ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวสมุทรปราการมากที่สุด จึงได้นำมาส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการในวันนี้ และต้องขอบคุณน้ำมันพืช ตรากุ๊ก กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มาร่วมมอบเงินสนับสนุนและวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อ รวมถึงเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินงาน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดสมุทรปราการลดน้อยลง และกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง.

 

 

Visitors: 76,160