กฟผ.สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดย นาย สมาส สุธาธีระเนตร หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 (กผรรต3-ฟ.) ลงพื้นที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 120 ถุง กาแฟดริป จำนวน 12 กล่อง ชาเชียงดา จำนวน 10 กล่อง ชาใบขลู่ จำนวน 4 ถุง ข้าวเม่าขวด จำนวน 48 ขวด ทองม้วน จำนวน 96 กล่อง หมูสวรรค์/หมูฝอย จำนวน 24 ถุง หมูเส้นสมุนไพร จำนวน 24 ถุง น้ำพริกลำไย จำนวน 24 กระปุก น้ำผึ้งเลี้ยงแท้ จำนวน 6 ขวด และ น้ำหมากเม่า จำนวน 88 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีคุณวันดี สำราญราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบ จากนั้นยังได้มอบผลิตภัณฑ์ชุมชนชุดดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลบางเสาธง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 cc. จำนวน 2 ขวด เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ขวด เสากดเจลอนามัย แบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำใจ กฟผ. ขนาด 500 cc. จำนวน 5 ขวด หน้ากาก KN95 จำนวน 300 ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 1,000 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 200 ชุด และ ถุงมือยางจำนวน 20 กล่อง โดยมีคุณกองเพชร อิ่มใจ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลบางเสาธง เป็นผู้รับมอบ

Visitors: 76,163